top of page

Sinds 2014: conflictbemiddeling waar (B2B / B2C) betaalkwesties aan ten grondslag liggen.

Breukhoven Mediation streeft mediation na als volwaardige alternatieve geschillenbeslechting, die van begin tot eind volgens overkoepelende (kwaliteits) registereisen verloopt.

Zodoende is Breukhoven in 2014 in samenwerking met Flanderijn Gerechtsdeurwaarders te Rotterdam een pilot gestart waarbij mediation in incassozaken werd verkend. De pilot bleek succesvol: 95% is positief afgerond. 

Breukhoven Mediation. Gecertificeerd mediator Daan. Gespecialiseerd in arbeid en zakelijke geschillen

Daan Breukhoven is gecertificeerd als MfN en ADR-registermediator en opgenomen in (inter)nationale registers. Breukhoven voert als externe mediator mediations uit bij incasso gerelateerde vraagstukken in de Benelux. Dat kan tussen particulieren of tussen ondernemingen onderling of tussen ondernemingen en consumenten zijn. 

Publicatie over
incasso mediation.
bottom of page