top of page

Zakelijke mediation

Bij conflicten of het voorkomen ervan.

Het is gebruikelijk om een mediator in te schakelen bij zakelijke kwesties. In het bedrijfsleven kunnen vennoten, eigenaren of commissarissen prima de eigen bonen doppen. Soms is maatwerk nodig in de vorm van mediation, zeker als er factoren aanwezig zijn die kunnen uitmonden in gedoe. U kunt denken aan ontbinding van/ en uittreden uit een samenwerkingsverband bij een vennootschap. Samenwerking of besluitvorming tussen en binnen organen van een rechtspersoon. Aansprakelijkheidsvraagstukken van commissarissen, bij financiering of reorganisaties. En tot slot is mediation mogelijk bij het opmaken van-, of vragen met betrekking tot contracten en overeenkomsten. 

Breukhoven Mediation voor uw:

VOF

Met behulp van mediation het beëindigen van,- of het uittreden uit,- de samenwerking van uw VOF gezamenlijk tot een goed einde te brengen.

Maatschap

Begeleiding bij kwesties rondom uw Maatschap zoals stopzetten, voortgang of een verstoorde samenwerking.

bottom of page