top of page

Oprichten van uw VOF

Start met Daan Breukhoven.

U wilt een VOF gaan oprichten omdat u onder gemeenschappelijke naam een bedrijf gaat uitoefenen. Professionele begeleiding bij het starten van uw VOF vindt u bij Breukhoven Mediation. Het is gebruikelijk om zakelijke mediation in te zetten om gedoe binnen uw persoonlijke relaties of zakelijke belangen te voorkomen. Want gedoe is immers taboe!

Is één van deze situaties op u van toepassing?

Ik wil met elkaar in gesprek gaan.

U wilt met elkaar rond de tafel over het oprichten van een VOF, de voorwaarden en dergelijke.

Samenwerking zonder gedoe.

Een verstoorde relatie kan de samenwerking later in de weg zitten en uw bedrijfsvoering vertragen.

Wij hebben geen VOF-contract.

U wilt het eens worden over de contractuele voorwaarden bij het starten van uw VOF.

Ik wil (her) onderhandelen.

U wilt duidelijke afspraken maken en nieuwe afspraken of processen onderling vastleggen.

Breukhoven Mediation kan u verder helpen.

Bel Daan 06 55 11 33 02 als u uw VOF professioneel wilt oprichten.

Daan heeft ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van partijen tussen en binnen organisaties en is sinds 2013 gecertificeerd mediator voor zakelijke cliënten. Hij begeleidt zijn cliënten bij voornoemde situaties en houdt als jurist zicht op het wettelijk kader. 

Breukhoven Mediation heeft vennoten, levenspartners, elkaars beste vrienden of welke relatie vennoten ook tot elkaar hebben duurzaam verder geholpen. Daan begeleidt het proces om de door zijn cliënten bedachte en gedragen oplossingen hieromtrent vast te leggen in een (vaststellings)overeenkomst of contract. Dat document is het beginpunt van uw VOF, een verbeterde samenwerking en/of het professioneel inrichten van uw nieuwe bedrijfsvoering.

Breukhoven Mediation is gecertificeerd MfN-registermediator en aangesloten bij diverse vakverenigingen zoals het Platform Business Mediators en de Vereniging Fiscale Mediation. Cliënten waarderen zijn gedoseerde (in)formele aanpak en grenzeloze nieuwsgierigheid naar de mens aan tafel, inclusief het onderliggende onderwerp.

Uw VOF in drie stappen:

1

Neem contact op

U belt Daan: 06-55113302 of u stuurt een bericht via: info@breukhovenmediation.nl. In een telefonisch gesprek legt u uw situatie voor en bespreken wij de vervolgstappen.

2

Inhoudelijk van start

U doorloopt een aantal fasen. Als mediator begeleidt Daan de gesprekken maar houdt zicht op het juridische kader. Tot slot worden de door u en uw medevennoot of medevennoten een (vaststellings)overeenkomst getekend waarin de afspraken staan voor uw nieuw op te richten VOF. Het beginpunt van uw bedrijf!

3

Einde opdracht

Gemiddeld genomen zijn er 3 tot 7 uren nodig voor het oprichten van een VOF. Optioneel kunt u externe (fiscale of financiele) begeleiding krijgen van onze partner.

bottom of page