top of page

Mediation voor werknemers

Wat goed dat u mediation overweegt.

U krijgt mediation aangeboden via uw werkgever? Daan Breukhoven heeft ruim 20 jaar ervaring met de dynamiek van verhoudingen op de werkvloer. Arbeidsmediation is een specialisme binnen mediation en wordt gezien als 'een vak apart'. Omdat er:

  1. ..sprake is van een vorm van gezag relatie;

  2. ..qua arbeidsverhouding een eigen wettelijk kader geldt;

  3. ..psychosociale impact is bij arbeidsconflicten.

 

Daan is gespecialiseerd in het begeleiden van vastgelopen situaties op de werkvloer en complexe conflicten die gerelateerd zijn aan werk binnen bedrijven. Als arbeidsmediator is Breukhoven gecertificeerd MfN-registermediator en aangesloten bij oa. de Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) en heeft tevreden cliënten en opdrachtgevers.

Vereniging Arbeidsmediators Nederland - Daan Breukhoven.png
VMO-Mediators-Overheid_logo.jpg
MfN-Registermediator Daan Breukhoven.png

Arbeidsmediation loont bij:

Functioneren

Verstoorde relaties

Ontslag

Wat is mediation?

Mediation nader uitgelegd

U zit als partij altijd vrijwillig aan tafel, maar niet vrijblijvend. Er wordt een vertrouwelijk gespreksklimaat gecreëerd en bovendien is iedereen -dus ook de mediator- gebonden aan de geheimhoudingsverklaring. De definitie van mediation is volgens Alex Brenninkmeijer: “een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen”.

Mediation doorloopt een aantal stappen en fasen. Deze zijn niet vastomlijnd maar kennen wel een bepaalde structuur:

Fase 1

Kennismaking

De basis wordt gelegd. Grondbeginselen worden besproken. Overeenstemming tussen cliënten over de te bespreken kwestie.

Een en ander wordt bekrachtigd met het ondertekenen van de mediationovereenkomst.

Fase 2

Exploreren

Van individuele standpunten naar het gezamenlijk belang. Wat precies het probleem is wordt stap voor stap verhelderd en duidelijker. 

Wanneer belangen bij partijen gezien zijn, wordt geprioriteerd en gerubriceerd.

Fase 3

Opties

Een omvangrijke fase: praktische, creatieve brainstorm. Welke opties zijn er, met welke impact en wat doet dat met de ander? Hier wordt écht onderhandeld.

Hard op de zaak, zacht op de relatie: onderhandelen met resultaat.

Fase 4

Afsluiting

Cliënten komen tot een gezamenlijk door hen gedragen oplossing. De laatste stap waarin externe professionals betrokken kunnen worden. 

Met een handtekening geldt de (slot)overeenkomst in rechte.

Bekijk deze video met achtergrondinformatie over mediation vanuit het MfN, waar Breukhoven bij is aangesloten:

Wanneer mediation als werknemer?

Waarschijnlijk bent u door uw HR collega, leidinggevende of via-via gewezen op mediation. Het beste moment om het inzetten van mediation te overwegen, is volgens Daan wanneer er situaties dreigen die persoonlijke irritaties welhaast onvermijdelijk maken. Dan is het voor uw werkgever soms nuttig om mediation in te zetten. Veel soorten zaken zijn geschikt voor mediation, mits u en uw andere partij gezamenlijk bereid zijn zich in te zetten voor een oplossing én de onderhandelingsruimte (mandaat) hebben van uw werkgever of deze kunnen creëren.

 

Er zijn indicatoren te herkennen om mediation te overwegen:
   •    Verstoorde communicatie;
   •    Met het volle gewicht op standpunten blijven staan;
   •    Gebrek aan erkenning over en weer;
   •    Botsende ego’s;
   •    Resultaats- versus inspanningsverplichtingen;
   •    Discussie over verdeling verantwoordelijkheden of interpretatie arbeidsvoorwaarden;
   •    Eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Uw mediator is Daan Breukhoven

Breukhoven Mediation is 'externe mediator' bij uw werkgever. Dat betekent dat hij volledig los staat van de organisatie. Uiteraard is er ooit een kennismaking tussen ons geweest. Daarin wordt een bak koffiegedronken en is er een offerte uitgebracht. Wat weer geresulteerd heeft in een overeenkomst van opdracht waarbij uw werkgever "Verwijzer naar Mediation" is geworden. 

Daan gaat in zijn samenwerking met werkgevers uit van een langdurige en bestendige relatie. Dat doet hij sinds 2013 voor een select aantal zeer tevreden cliënten en opdrachtgevers.

 

Missie: Breukhoven Mediation zorgt ervoor dat het arbeidsmediation traject van begin tot eind volgens overkoepelende registereisen verloopt. Visie: Daan zet zich in om partijen mediation te overwegen en zo hun verstoorde relatie stapsgewijs volgens de door hen zelf bedachte en gedragen oplossingen verder te helpen. En wel volgens deze kernwaarden:

Persoonlijk

Breukhoven Mediation is en blijft een klein kantoor. 

Bekwaam

Er wordt niet afgeweken van de officiële MfN gedrags-regels en beroepseisen. 

Breukhoven

Uw MfN-registermediator is Daan Breukhoven zelf.

Tarief

Het uurtarief wat Breukhoven Mediation hanteert is € 195 exclusief btw. Dit wordt door uw werkgever betaald.

 

Voor een gemiddelde -niet gecompliceerde- arbeidsmediation kunt u uitgaan van circa 12 uur. Dit betreft een indicatie: soms kan de kwestie ook in één werkdag worden opgelost.

U wilt Daan als uw mediator?

1

Neem contact op met uw HR afdeling of leidinggevende

Om de zuiverheid te behouden, kunt u uw vragen voorafgaande de mediation aan hen stellen. Bent u inmiddels partij in mediation bij Breukhoven Mediation? Dan kunt u Daan met medeweten van de andere partij bellen: 06-55113302 of stuurt u met medeweten van -en in cc- de andere partij een bericht via: info@breukhovenmediation.nl

2

Bijeenkomsten

Wanneer u mediation ziet zitten kunt u dit aan uw HR collega of leidinggevende doorgeven. Wij ontvangen van uw werkgever dan een bericht met alleen uw contactgegevens. Inhoudelijk over de casus en achtergrond niets. Vanaf daar nemen wij het over en heerst er radiostilte tussen uw werkgever en Breukhoven Mediation. Wanneer u tot mediation besluit over te gaan, wordt er individueel met u afgesproken. Vervolgens doorlopen weplenair een aantal fasen. Tot slot worden de door u wederzijds bedachte en gedragen oplossing opgetekend, teneinde het ondertekenen van een definitieve (vaststellings)overeenkomst of slotbericht.

3

Einde van de mediation

U bepaalt zelf wat wel en niet naar buiten gebracht mag worden. Als de mediation na verloop van tijd is afgerond ontvangt uw werkgever van Daan zelf een eindbericht waarin staat dat de mediation is beëindigd. 

bottom of page